Scroll to content

Vai Tevi aizrauj līdzdarboties jaunu produktu ieviešanā, patīk iedziļināties un rast risinājumu juridiskās problēmsituācijās un kārtējās regulas izdošana liek Tavām acīm iemirdzēties? 

Tev būs iespēja:

  • Sniegt juridisko atbalstu bankas struktūrvienībām un darbiniekiem bankas ikdienas pakalpojumu jomā (maksājumi, norēķinu kartes) un ar  klientu apkalpošanu saistītos jautājumos.
  • Izstrādāt un saskaņot saimnieciskos u.c. līgumus un risināt ar to saistītos juridiskos jautājumus.
  • Sniegt juridiskos atzinumus atbilstoši kompetencei, kā arī saskaņot iekšējos normatīvos aktus un citu ar tiem saistīto dokumentāciju.
  • Sadarboties ne tikai ar kolēģiem Latvijā, bet piedalīties arī dažādos pārrobežu projektos.
  • Izskatīt klientu sūdzības un pretenzijas, kas saistītas ar klientu apkalpošanas pakalpojumiem.
  • Pārstāvēt Swedbank grupas uzņēmumu intereses valsts, pašvaldību un citās iestādēs un uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās, asociācijās, biedrībās un attiecībās ar klientiem savu kompetenču un piešķirto pilnvaru ietvaros.

Šajā amatā Tev noderēs:

  • Bakalaura vai maģistra grāds tiesību zinātnē vai lielisks iemesls, kādēļ Tev tāds nav nepieciešams.
  • Iegūta 3 gadu pieredze jurista amatā finanšu iestādē.
  • Laba izpratne par bankas ikdienas pakalpojumiem, kā arī maksājumu pakalpojumu un datu aizsardzības regulējuma pārzināšana.
  • Ļoti labas latviešu un labas abas angļu valodas zināšanas.

"Pievienojies mūsu komandai un ...

kļūsti par daļu no starptautiskas profesionāļu komandas, kas sniedz juridisko atbalstu dažādos izaicinošos projektos, ceļot mūsu pakalpojumu vērtību klientu acīs un sekmējot Swedbank konkurētspēju.” Laura Lindermane, Pamatdarbības juridiskās daļas vadītāja.  

Gaidām Tavu pieteikumu līdz 15.08.2020.

Atalgojums šajā amatā noteikts no 1500–2300 EUR pirms nodokļu nomaksas. 

Ja vēlies noskaidrot, kā tiek noteikts atalgojums Swedbank un kādas ir prasības, strādājot finanšu iestādē, uzzini vairāk šeit.

Swedbank ir darba devējs, kas nodrošina vienlīdzīgas iespējas visiem – mēs atbalstām viedokļu, pieredzes un personību dažādību, īstenojot vienlīdzīgu attieksmi pret ikvienu neatkarīgi no dzimuma, vecuma, seksuālās orientācijas vai identitātes, etniskās piederības, reliģiskās pārliecības vai invaliditātes. 

Varbūt pazīsti kādu, kurš būtu ideāls kandidāts? Informē viņu!

Darba vide un kultūra

Mēs esam organizācija ar aptuveni 15 000 kolēģiem, kuri strādā galvenokārt 4 mājas tirgos: Zviedrijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

Mums ir svarīgi strādāt kopā. Tieši mācoties citam no cita un iedvesmojot, mēs sasniedzam vislabākos rezultātus. Mūsu vērtības ir atvērtība, vienkāršība, atbildība.

Mēs esam par dažādību un iekļaušanu: pret visiem - gan klientiem, gan kolēģiem – izturamies vienādi un ar cieņu.

Uzzini vairāk par mums

Teamtailor

Kandidātu atlases sistēma - nodrošina Teamtailor