Sandra Meikšāne

Privātpersonu finansēšanas lēmumu centra Latvijā nodaļas vadītāja