Arnis Praudiņš

Klientu darījumu uzraudzības vadītājs/MLRO – Risku vadība, atbilstības joma un juridiskais atbalsts

Daži no maniem kolēģiem