Agnese Belicka

Grupas vadītāja – Personāla vadība, mārketings, komunikācija un atbalsta funkcijas

Daži no maniem kolēģiem