Laura Miezere

Personāla vadības partnere Grupas struktūrvienībām Latvijā