Anete Gaurača

Personāla konsultante – Personāla vadība, mārketings, komunikācija un atbalsta funkcijas

Daži no maniem kolēģiem