Jekaterina Linoka

Produktu un procesu dokumentācijas daļas vadītāja Latvijā – Personāla vadība, mārketings, komunikācija un atbalsta funkcijas

Daži no maniem kolēģiem