Laura Rebeka Zauere

Jaunākā personāla konsultante – Personāla vadība, mārketings, komunikācija un atbalsta funkcijas

Daži no maniem kolēģiem