Santa Saulīte

Klientu darījumu uzraudzības vadītāja/MLRO – Risku vadība, atbilstības joma un juridiskais atbalsts

Daži no maniem kolēģiem