Līga Vingre

Grupas vadītājs – Risku vadība, atbilstības joma un juridiskais atbalsts

Daži no maniem kolēģiem